גרסת האתר רגילה גרסת האתר רגילה
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-22:00, ו׳ 8:00-15:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1688,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'MapaLink' => '',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'CityID' => 44,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0
                          },
                     'ID' => 1688,
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                     'ShowsQty' => 3
                    }
                   ],
             'ID' => 44,
             'Name' => 'אור עקיבא'
            },
            {
             'Name' => 'איירפורט סיטי',
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => '',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => '34.912942',
                           'Latitude' => '31.989788',
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 1272,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.',
                                'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו לשורות עליונות על בסיס מקום פנוי.',
                                'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RowsAmount' => 22,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'Stairs' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 193,
                           'SeatsAmount' => 710,
                           'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942',
                           'Mazgan' => 2
                          },
                     'ID' => 1272
                    }
                   ],
             'ID' => 193
            },
            {
             'Name' => 'אילת',
             'ID' => 32,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Longitude' => '34.953724',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Latitude' => '29.555173',
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Height' => 677,
                           'ID' => 580,
                           'Image2Width' => 600,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 677,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Театры Эйлата',
                                'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря',
                                'Info' => ''
                               },
                           'He' => {
                                'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'תיאטראות אילת',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RowsAmount' => 20,
                           'Parking' => 2,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Incline' => 2,
                           'CityID' => 32,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsAmount' => 567,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724'
                          },
                     'ID' => 580,
                     'Name' => 'תיאטראות אילת',
                     'ShowsQty' => 1
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'אריאל',
             'ID' => 63,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 168,
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 63,
                           'Active' => 1,
                           'Stairs' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Parking' => 3,
                           'RowsAmount' => 9,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל',
                           'SeatsAmount' => 192,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => '32.1037715',
                           'Lift' => 1,
                           'Cafeteria' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Longitude' => '35.1933261',
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 403,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'אשכול הפיס אריאל',
                                'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Distance' => 2,
                           'Image2Height' => 403,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ID' => 168,
                           'RightToLeft' => 0
                          },
                     'Name' => 'אשכול הפיס אריאל',
                     'ShowsQty' => 1
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד',
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 3,
                           'Pit' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'CityID' => 10,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 14,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 3,
                           'Stairs' => 2,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338',
                           'SeatsAmount' => 399,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => '31.792616',
                           'Lift' => 1,
                           'Cafeteria' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Longitude' => '34.637338',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним',
                                'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод'
                               },
                           'ImageHeight' => 530,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Gangways' => 2,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'Image2Height' => 530,
                           'ID' => 136,
                           'Image2Width' => 600,
                           'RightToLeft' => 0
                          },
                     'ID' => 136
                    },
                    {
                     'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד',
                     'ShowsQty' => 8,
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.636347',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Latitude' => '31.79299',
                           'Lift' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'ID' => 876,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Image2Height' => 775,
                           'Distance' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'דרך ארץ 1',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות. למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע. הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.',
                                'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 775,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод',
                                'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе (дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места. После закрытия входов в зал опоздавших не впускают. На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются. Вход на остальные мероприятия только с двухлетнего возраста. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'SeatsAmount' => 931,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347',
                           'Incline' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Stairs' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'RowsAmount' => 27,
                           'CityID' => 10,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1
                          },
                     'ID' => 876
                    },
                    {
                     'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד',
                     'ShowsQty' => 8,
                     'ID' => 438,
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 3,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'SeatsAmount' => 399,
                           'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463',
                           'Mazgan' => 2,
                           'RowsAmount' => 15,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Stairs' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 10,
                           'Cafeteria' => 1,
                           'Latitude' => '31.77819',
                           'Lift' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Longitude' => '34.649463',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05E7%u05E7%27%27%u05DCx90%2C&UserEarthX=116725&UserEarthY=1131979&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' קק"ל 90',
                                'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד'
                               },
                           'Gangways' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageHeight' => 600,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод',
                                'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90',
                                'Info' => ''
                               },
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ID' => 438,
                           'Image2Height' => 600,
                           'Distance' => 2
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.6341149',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '31.7989425',
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1288,
                           'Distance' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'רסטובר VOX אשדוד',
                                'Address' => 'רח' מפקורה 8, חוף חקשתות, כניסה מטיילת',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'RestoBar VOX Ашдод',
                                'Address' => 'ул. Мафкура 8, пляж а-Кшатот',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'SeatsAmount' => 100,
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'מפקורה 8, אשדוד, ישראל',
                           'Parking' => 2,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 10,
                           'IsPseudoHall' => 0
                          },
                     'ID' => 1288,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'רסטובר VOX אשדוד'
                    }
                   ],
             'ID' => 10,
             'Name' => 'אשדוד'
            },
            {
             'Name' => 'אשקלון',
             'ID' => 33,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'היכל התרבות אשקלון',
                     'ID' => 92,
                     'Hall' => {
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052',
                           'SeatsAmount' => 847,
                           'CityID' => 33,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Parking' => 2,
                           'RowsAmount' => 26,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'Gangways' => 3,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' הנשיא 82',
                                'Info' => 'בהיכל התרבות קיימים סידורים מיוחדים המאפשרים דרכי גישה לנכים ולבעלי מוגבלויות. 
כבדי שמיעה: בהיכל מותקנת מערכת הגברה לכבדי-שמיעה, ניתן לקבל אוזניות שמע בערב ההצגה, ללא תמורה, בלובי של ההיכל וכנגד.',
                                'Name' => 'היכל התרבות אשקלון',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Наси, 82',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 839,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ID' => 92,
                           'Image2Height' => 839,
                           'Image2Width' => 600,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => '31.664702',
                           'Lift' => 2,
                           'Longitude' => '34.562052',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers='
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 1665,
                     'Hall' => {
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон',
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'ID' => 1665,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Latitude' => '31.66124',
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => '34.564957',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'CityID' => 33,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957',
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0
                          },
                     'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון',
                     'ShowsQty' => 1
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'בר Seven באר שבע',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 1580,
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 150,
                           'GoogleMapAddress' => '31.241217, 34.790412',
                           'Mazgan' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Stairs' => 0,
                           'CityID' => 34,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'בר Seven באר שבע',
                                'Address' => 'רח' ההסתדרות 92',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Бар Seven Беэр-Шева',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Гистрадрут 92'
                               },
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1580,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Latitude' => '31.241217',
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => '34.790412',
                           'MapaLink' => ''
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 6,
                     'Name' => 'היכל התרבות של ההסתדרות באר שבע',
                     'Hall' => {
                           'ImageHeight' => 648,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Гистадрута Беэр-Шева',
                                'Address' => 'пр. Ицхак Рагер 34',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות של ההסתדרות באר שבע',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'שד' יצחק רגר 34',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 2,
                           'Distance' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'ID' => 81,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Image2Height' => 648,
                           'Latitude' => '31.248699',
                           'Lift' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7+%D7%A8%D7%92%D7%A8+42,+%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%A9%D7%91%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&ll=31.248103,34.798025&spn=0.008539,0.016512&sll=31.248122,34.798025&sspn=0.008539,0.016512&hnear=%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7+%D7%A8%D7%92%D7%A8+42,+%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%A9%D7%91%D7%A2&t=m&z=17',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Longitude' => '34.79875',
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'CityID' => 34,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsAmount' => 592,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '31.248699, 34.798750',
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 1,
                           'Ramp' => 2
                          },
                     'ID' => 81
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Stairs' => 2,
                           'Incline' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Parking' => 2,
                           'RowsAmount' => 14,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 34,
                           'SeatsAmount' => 391,
                           'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160',
                           'Mazgan' => 2,
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 1,
                           'Ramp' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 520,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город',
                                'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע',
                                'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע'
                               },
                           'Gangways' => 2,
                           'Distance' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ID' => 85,
                           'Image2Height' => 520,
                           'Latitude' => '31.238539',
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Longitude' => '34.78716',
                           'PlanInFlash' => 1
                          },
                     'ID' => 85,
                     'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע',
                     'ShowsQty' => 3
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'CityID' => 34,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', באר שבע',
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע',
                                'Address' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 1668,
                           'RightToLeft' => 0
                          },
                     'ID' => 1668,
                     'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע',
                     'ShowsQty' => 2
                    }
                   ],
             'ID' => 34,
             'Name' => 'באר שבע'
            },
            {
             'ID' => 11,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 831,
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 831,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Зал торжеств Левона Бат-Ям — Shine',
                                'Address' => 'пр. а-Ацмаут 67',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'אולם ארועים לבונה בת ים - שיין',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'שד' העצמאות 67'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6200x%u05D1%u05EA%20%u05D9%u05DDx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05E6%u05DE%u05D0%u05D5%u05EAx67%2C&UserEarthX=126407&UserEarthY=1159515&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Longitude' => '34.7485018',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '32.0276322',
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Parking' => 4,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 11,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsAmount' => 350,
                           'GoogleMapAddress' => 'העצמאות 67, בת-ים',
                           'Mazgan' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'אולם ארועים לבונה בת ים - שיין'
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'היכל התרבות בת ים',
                     'ID' => 53,
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 11,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Parking' => 3,
                           'Incline' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים',
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsAmount' => 575,
                           'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707',
                           'Longitude' => '34.7572707',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => '32.0206112',
                           'Lift' => 2,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Distance' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Image2Height' => 622,
                           'ID' => 53,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 622,
                           'Gangways' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף',
                                'Name' => 'היכל התרבות בת ים'
                               },
                           'Kasher' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 2,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 843,
                           'Image2Width' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Центр искусства и науки а-Пайс Бат-Ям',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Декель, 5'
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' דקל, 5',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מרכז פיס למדעים ואמנויות בת ים'
                               },
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E4%u05D9%u05E1%20%u05DC%u05DE%u05D3%u05E2%u05D9%u05DD%20%u05D5%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D1%u05EA%20%u05D9%u05DD%5Dxx127076x1157715%2C&UserEarthX=127005&UserEarthY=1157703&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => '34.7558395',
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => '32.011709',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CityID' => 11,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 9,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Stairs' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'מרכז פיס למדעים ואמנויות, בת ים, ישראל',
                           'SeatsAmount' => 191,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0
                          },
                     'ID' => 843,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'מרכז פיס למדעים ואמנויות בת ים'
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'סטודיו התיאטרון של שאול טיקטינר בת ים',
                                'Address' => 'רח' ירושלים 40 א',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Театральная студия ТЮЗа Тиктинера Бат-Ям',
                                'Address' => 'ул. Иерушалаим 40-А',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'ID' => 963,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Latitude' => '32.0259541',
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Longitude' => '34.7486749',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6200x%u05D1%u05EA%20%u05D9%u05DDx%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx40%2C&UserEarthX=126398&UserEarthY=1159284&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'SeatsAmount' => 50,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 40 א, בת-ים',
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 11,
                           'Active' => 1,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0
                          },
                     'ID' => 963,
                     'Name' => 'סטודיו התיאטרון של שאול טיקטינר בת ים',
                     'ShowsQty' => 0
                    }
                   ],
             'Name' => 'בת ים'
            },
            {
             'Name' => 'גבעתיים',
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'קפה וניס גבעתיים',
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 12,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'עמישב 45, גבעתיים',
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsAmount' => 89,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6300x%u05D2%u05D1%u05E2%u05EA%u05D9%u05D9%u05DDx%u05E2%u05DE%u05D9%u05E9%u05D1x45%2C&UserEarthX=131926&UserEarthY=1163165&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Longitude' => '34.8069621',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '32.0610717',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 753,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Кафе Венис Гиватаим',
                                'Address' => 'ул. Амишав 45',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 2,
                           'He' => {
                                'Name' => 'קפה וניס גבעתיים',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' עמישב 45',
                                'Guide' => ''
                               }
                          },
                     'ID' => 753
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 5,
                     'Name' => 'תיאטרון גבעתיים',
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון גבעתיים',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Театр Гиватаим',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 1659,
                           'Distance' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'MapaLink' => '',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 12,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0
                          },
                     'ID' => 1659
                    }
                   ],
             'ID' => 12
            },
            {
             'ID' => 13,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'MapaLink' => '',
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква'
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 1669,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'CityID' => 13,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 0
                          },
                     'ID' => 1669,
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה'
                    }
                   ],
             'Name' => 'גני תקווה'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия'
                               },
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 1670,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'CityID' => 5,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', הרצליה',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0
                          },
                     'ID' => 1670,
                     'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה',
                     'ShowsQty' => 4
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 5,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'GoogleMapAddress' => 'בן גוריון 5, הרצליה',
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsAmount' => 280,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 5,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 2,
                           'Parking' => 3,
                           'RowsAmount' => 19,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => '32.1661802',
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => '34.8427131',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6400x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DC%u05D9%u05D4x%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx5%2C&UserEarthX=135343&UserEarthY=1174804&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Gangways' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל בעיר הרצליה',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לחונים אחרי שעה 16:00 לשלוש שעות בלבד קיים הסדר חניה עם חניון לב העיר הממוקם מול ההיכל. הלקוח חונה, לוקח את הטיקט של החניה וביציאה, בהצגת כרטיס מופע עם תאריך מתאים ליום, יוצא ללא תשלום.',
                                'Address' => 'רח' בן גוריון 5'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что у зала есть договоренность на бесплатную стоянку с парковкой Лев а-Ир, расположенной напротив Гехала, для паркующихся после 16:00 продолжительностью на 3 часа. Покупатель паркуется на этой стоянке, получает парковочный билет и на выезде предъявляет также билет на мероприятие Гехаля в эту дату.',
                                'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5',
                                'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageHeight' => 845,
                           'ID' => 563,
                           'Image2Height' => 845,
                           'Image2Width' => 600,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Distance' => 0
                          },
                     'ID' => 563,
                     'Name' => 'היכל בעיר הרצליה',
                     'ShowsQty' => 3
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Клуб Заппа Герцлия',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Мединат а-Еудим, 85, Бизнес парк, Герцлия Питуах'
                               },
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' מדינת היהודים 85, בניין ביזנס פארק, בהרצליה פיתוח',
                                'Name' => 'מועדון זאפה הרצליה'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 298,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '32.1663165',
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6400x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DC%u05D9%u05D4x%u05DE%u05D3%u05D9%u05E0%u05EA%20%u05D4%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%u05D9%u05DDx85%2C&UserEarthX=132224&UserEarthY=1174840&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => '34.8098869',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 5,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsAmount' => 300,
                           'GoogleMapAddress' => 'מדינת היהודים 85, הרצליה',
                           'Mazgan' => 2,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 2
                          },
                     'ID' => 298,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'מועדון זאפה הרצליה'
                    }
                   ],
             'ID' => 5,
             'Name' => 'הרצליה'
            },
            {
             'ID' => 42,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'מוזיאון העלייה הראשונה זכרון יעקוב',
                     'ID' => 1352,
                     'Hall' => {
                           'GoogleMapAddress' => '32.574091, 34.952441',
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsAmount' => 78,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 42,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מוזיאון העלייה הראשונה זכרון יעקוב',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' הנדיב 2',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Музей а-Алия а-ришона Зихрон-Яков',
                                'Address' => 'ул. а-Надив 2',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 1352,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'Latitude' => '32.574091',
                           'Longitude' => '34.952441',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MapaLink' => ''
                          }
                    },
                    {
                     'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב',
                     'ShowsQty' => 15,
                     'ID' => 1671,
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 42,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков'
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1671,
                           'RightToLeft' => 0
                          }
                    }
                   ],
             'Name' => 'זכרון יעקב'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 143,
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 43,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'RowsAmount' => 12,
                           'Stairs' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'אולם רנה שני, חדרה, ישראל',
                           'SeatsAmount' => 360,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05E8%u05DE%u05D1%27%27%u05DDx39%2C&UserEarthX=142168&UserEarthY=1205070&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Longitude' => '34.9138416',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '32.4393879',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'Image2Height' => 606,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ID' => 143,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Рамбам, 39',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»'
                               },
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 606,
                           'Gangways' => 2,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' רמב"ם 39',
                                'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'Name' => 'פארק נחל חדרה',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 1187,
                     'Hall' => {
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'פארק נחל חדרה, חדרה',
                           'SeatsAmount' => 12000,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 43,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'פארק נחל חדרה',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'פארק נחל חדרה',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Парк Нахаль Хадера',
                                'Address' => 'Парк Нахаль Хадера',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'ID' => 1187,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA+%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7+%D7%A0%D7%97%D7%9C+%D7%97%D7%93%D7%A8%D7%94%E2%80%AD/@32.4515514,34.9331113,14z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xbc99e02f1cb704a0?hl=iw'
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 43,
             'Name' => 'חדרה'
            },
            {
             'Name' => 'חולון',
             'ID' => 15,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון',
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Image2Height' => 702,
                           'ID' => 59,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 702,
                           'Gangways' => 3,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת',
                                'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Longitude' => '34.791006',
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => '32.00688',
                           'Lift' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 15,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 3,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Stairs' => 2,
                           'RowsAmount' => 19,
                           'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006',
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsAmount' => 570,
                           'Pit' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 6
                          },
                     'ID' => 59
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Театр Холон',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון חולון',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1728,
                           'Image2Width' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 15,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', חולון',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0
                          },
                     'ID' => 1728,
                     'ShowsQty' => 15,
                     'Name' => 'תיאטרון חולון'
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'חיפה',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Lift' => 2,
                           'Latitude' => '32.790823',
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Longitude' => '35.010105',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 867,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа',
                                'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.',
                                'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'בית אבא חושי חיפה',
                                'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71',
                                'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.'
                               },
                           'Gangways' => 4,
                           'Distance' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'ID' => 215,
                           'Image2Height' => 867,
                           'Image2Width' => 600,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'CityID' => 7,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsAmount' => 501,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.790823, 35.010105'
                          },
                     'ID' => 215,
                     'Name' => 'בית אבא חושי חיפה',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 4,
                     'Name' => 'בית נגלר חיפה',
                     'Hall' => {
                           'ID' => 163,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Image2Height' => 935,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'Gangways' => 3,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'בית נגלר חיפה'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 935,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Longitude' => '35.0663313',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '32.8194768',
                           'GoogleMapAddress' => 'בן צבי 14 קריית חיים, חיפה',
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsAmount' => 505,
                           'CityID' => 7,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Parking' => 2,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 4
                          },
                     'ID' => 163
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה',
                     'ID' => 290,
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 290,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Longitude' => '34.9942105',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Latitude' => '32.817595',
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'CityID' => 7,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה',
                           'Mazgan' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef
                          }
                    },
                    {
                     'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 814,
                     'Hall' => {
                           'Lift' => 2,
                           'Latitude' => '32.8030477',
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%e5%e6%e9%e0%e5%ef+%e8%e9%f7%e5%e8%e9%ef+%ec%e0%ee%f0%e5%fa+%e9%f4%f0%e9%fa&first=1&minx=108395.890625&miny=1147989.140625&maxx=149470.109375&maxy=1182500.859375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=148423&UserEarthY=1247395.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Longitude' => '34.9852455',
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 430,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Музей Тикотин Хайфа — Аудиториум «Рафель»',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'пр. а-Наси,89'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל',
                                'Address' => 'שד' הנשיא 89',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Image2Height' => 430,
                           'ID' => 814,
                           'DoorsAmount' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'CityID' => 7,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsAmount' => 198,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה'
                          }
                    },
                    {
                     'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה',
                     'ShowsQty' => 4,
                     'Hall' => {
                           'Gangways' => 6,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה',
                                'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה',
                                'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.',
                                'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа',
                                'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageHeight' => 732,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ID' => 99,
                           'Image2Height' => 732,
                           'Image2Width' => 600,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 1,
                           'Latitude' => '32.791338',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Longitude' => '34.965069',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069',
                           'SeatsAmount' => 2105,
                           'CityID' => 7,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 40,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Stairs' => 2,
                           'Parking' => 3,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 9,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 1
                          },
                     'ID' => 99
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 7,
                           'RowsAmount' => 26,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 4,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Stairs' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה',
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsAmount' => 1136,
                           'Pit' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'Distance' => 2,
                           'Image2Height' => 528,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ID' => 106,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'пр. а-Наси, 138',
                                'Name' => 'Аудиториум Хайфа'
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageHeight' => 528,
                           'Gangways' => 8,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה',
                                'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Longitude' => '34.9852455',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => '32.8030477',
                           'Lift' => 2,
                           'Cafeteria' => 2
                          },
                     'ID' => 106,
                     'ShowsQty' => 8,
                     'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה'
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 5,
                     'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט',
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 687,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа',
                                'Address' => 'пр. а-Наси, 138',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Image2Height' => 687,
                           'ID' => 102,
                           'Distance' => 2,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Latitude' => '32.8030477',
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Longitude' => '34.9852455',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'SeatsAmount' => 473,
                           'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'RowsAmount' => 17,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 7,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Ramp' => 1,
                           'Pit' => 1
                          },
                     'ID' => 102
                    },
                    {
                     'ID' => 237,
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'שד' הנשיא 142',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'סינמטק חיפה'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 500,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Синематека Хайфа',
                                'Address' => 'пр. а-Наси, 142',
                                'Info' => ''
                               },
                           'RightToLeft' => 1,
                           'ID' => 237,
                           'Image2Height' => 500,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Distance' => 2,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Lift' => 2,
                           'Latitude' => '32.80327',
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Longitude' => '34.9846462',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'SeatsAmount' => 159,
                           'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל',
                           'Mazgan' => 2,
                           'RowsAmount' => 9,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Parking' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 7,
                           'DoorsAmount' => 3,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 1
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'סינמטק חיפה'
                    },
                    {
                     'Name' => 'קרקס מדראנו',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 1278,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'חוצות המפרץ, צומת וולקן, חיפה',
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'RowsAmount' => 12,
                           'CityID' => 7,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ID' => 696,
                           'Image2Height' => 422,
                           'Distance' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'חוצות המפרץ, צומת וולקן',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'קרקס מדראנו'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 8,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageHeight' => 422,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Цирк Медрано',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'Цирк Шапито — Хуцот а-Мифрац'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D6%u05D5%u05E8%20%u05EA%u05E2%u05E9%u05D9%u05D9%u05D4%20%u05D7%u05D5%u05E6%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05DE%u05E4%u05E8%u05E5%5Dxx155590x1245730%2C&UserEarthX=155558&UserEarthY=1245719&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Shelter' => 0
                          },
                     'ID' => 696
                    },
                    {
                     'ID' => 162,
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'ביילינסון 41 קריית חיים',
                           'SeatsAmount' => 1099,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 7,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 29,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'Latitude' => '32.8221483',
                           'Longitude' => '35.0741177',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Gangways' => 3,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי.',
                                'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе (дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами).',
                                'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ImageHeight' => 772,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ID' => 162,
                           'Image2Height' => 772,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Distance' => 2
                          },
                     'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה',
                     'ShowsQty' => 3
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Театр Хайфы',
                                'Address' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון חיפה'
                               },
                           'Distance' => 0,
                           'ID' => 1725,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'CityID' => 7,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', חיפה',
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0
                          },
                     'ID' => 1725,
                     'Name' => 'תיאטרון חיפה',
                     'ShowsQty' => 1
                    }
                   ],
             'ID' => 7
            },
            {
             'ID' => 16,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Name' => 'היכל התרבות יבנה',
                     'ID' => 658,
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.73481',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '31.874438',
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Image2Height' => 496,
                           'ID' => 658,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Distance' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות יבנה',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 496,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'SeatsAmount' => 509,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810',
                           'Parking' => 2,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Incline' => 0,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 16
                          }
                    }
                   ],
             'Name' => 'יבנה'
            },
            {
             'Name' => 'ירושלים',
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 255,
                     'Hall' => {
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'אליהו שמאע 6, ירושלים',
                           'SeatsAmount' => 389,
                           'CityID' => 30,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'RowsAmount' => 17,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'ID' => 255,
                           'Image2Height' => 599,
                           'Image2Width' => 600,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'Gangways' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' אליהו שמאע 6',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'בית שמואל ירושלים - תיאטרון הירש'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Элияу Шама, 6',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Бейт Шмуэль Иерусалим — Театр Хирш',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ImageHeight' => 599,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '35.2242501',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%5Dxx171249x1131498%2C&UserEarthX=171124&UserEarthY=1131517&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'Latitude' => '31.7758963'
                          },
                     'Name' => 'בית שמואל ירושלים - תיאטרון הירש',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'בנייני האומה ירושלים',
                     'Hall' => {
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'בנייני האומה ירושלים',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'שד' שז''ר 1'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Биньяней а-Ума Иерусалим',
                                'Address' => 'пр. Шазар, 1',
                                'Info' => ''
                               },
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 16,
                           'Distance' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '31.7878977',
                           'Shelter' => 0,
                           'Longitude' => '35.203281',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05E0%u05D9%20%u05D4%u05D0%u05D5%u05DE%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%5Dxx169301x1132646%2C&UserEarthX=169059&UserEarthY=1132699&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'שדרות שזר 1, ירושלים, ישראל',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 30,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0
                          },
                     'ID' => 16
                    },
                    {
                     'ID' => 1328,
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Ramp' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'SeatsAmount' => 50,
                           'GoogleMapAddress' => '31.781108, 35.215613',
                           'Mazgan' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Incline' => 1,
                           'Parking' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 30,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '31.781108',
                           'Shelter' => 0,
                           'Longitude' => '35.215613',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'בר בסרביה ירושלים',
                                'Address' => 'בן יהודה 34',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'Бен Иегуда, 34',
                                'Name' => 'Бар Бесарабия Иерусалим'
                               },
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1328,
                           'Distance' => 0
                          },
                     'Name' => 'בר בסרביה ירושלים',
                     'ShowsQty' => 0
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים',
                     'ID' => 818,
                     'Hall' => {
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Image2Height' => 435,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ID' => 818,
                           'Distance' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'שכ' משכנות שאננים'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 435,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Центр музыки Иерусалим',
                                'Address' => 'Район Мишканот шаананим',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Longitude' => '35.22451',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%f8%eb%e6+%ec%ee%e5%e6%e9%f7%e4+%e9%f8%e5%f9%ec%e9%ed&first=1&minx=107780.65625&miny=1147373.90625&maxx=150085.34375&maxy=1183116.09375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170437&UserEarthY=1130493.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Latitude' => '31.771295',
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'SeatsAmount' => 141,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '31.771295, 35.224510',
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Parking' => 2,
                           'RowsAmount' => 7,
                           'CityID' => 30,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'MainHallID' => undef
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'ימק"א',
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', ירושלים',
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'CityID' => 30,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'ימק"א',
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'ИМКА',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1674,
                           'Image2Width' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Distance' => 0
                          },
                     'ID' => 1674
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => '35.221921',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => '31.76514',
                           'Lift' => 1,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1346,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим'
                               },
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית',
                                'Name' => 'לב סמדר ירושלים'
                               },
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'CityID' => 30,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 15,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 1,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921',
                           'SeatsAmount' => 261
                          },
                     'ID' => 1346,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'לב סמדר ירושלים'
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 611,
                           'Distance' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'משכנות שאננים ירושלים - מרכז תרבות וכנסים בינלאומי',
                                'Address' => 'רח' הצייר יעקב שטיינהרדט 1',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Зал Машкенот Шаананим Иерусалим',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Яков Штайнхерт, 1'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Longitude' => '35.224291',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05DC%u05DE%u05D5%u05E1%u05D9%u05E7%u05D4%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%5Dxx171361x1130963%2C&UserEarthX=171233&UserEarthY=1130993&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Latitude' => '31.771415',
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'SeatsAmount' => 400,
                           'GoogleMapAddress' => '31.771415, 35.224291',
                           'Mazgan' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 30,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'ID' => 611,
                     'Name' => 'משכנות שאננים ירושלים - מרכז תרבות וכנסים בינלאומי',
                     'ShowsQty' => 2
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'CityID' => 30,
                           'Stairs' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', ירושלים',
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Театр Иерушалаим',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה',
                                'Address' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1679,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0
                          },
                     'ID' => 1679,
                     'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה',
                     'ShowsQty' => 5
                    }
                   ],
             'ID' => 30
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => '35.590038',
                           'MapaLink' => '',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '32.705423',
                           'ID' => 1202,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Distance' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'בית גבריאל כנרת',
                                'Address' => 'עמק הירדן, דרום הכנרת כ-300 מטר מזרחית לצומת צמח על כביש 92',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'Эмек а-Ярден, юг Кинерета, восточнее Цомет Цемах по дороге 92',
                                'Name' => 'Бейт-Габриэль Кинерет',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.705423, 35.590038',
                           'SeatsAmount' => 256,
                           'CityID' => 95,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Incline' => 0,
                           'RowsAmount' => 13
                          },
                     'ID' => 1202,
                     'Name' => 'בית גבריאל כנרת',
                     'ShowsQty' => 1
                    }
                   ],
             'ID' => 95,
             'Name' => 'כינרת'
            },
            {
             'ID' => 18,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא',
                     'ShowsQty' => 6,
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 1648,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' ירושלים 33',
                                'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'CityID' => 18,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא',
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'ID' => 1648
                    }
                   ],
             'Name' => 'כפר סבא'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'אשכול הפיס כרמיאל',
                     'ID' => 219,
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 600,
                           'ID' => 219,
                           'Image2Height' => 403,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' מעלה אורט 15',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'אשכול הפיס כרמיאל',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Маале Орт, 15',
                                'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кармиэль'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 403,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Longitude' => '35.280867',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx176593x1257407%2C&UserEarthX=176541&UserEarthY=1257444&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '32.911346',
                           'GoogleMapAddress' => '32.911346, 35.280867',
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsAmount' => 196,
                           'CityID' => 46,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Stairs' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל',
                     'ShowsQty' => 4,
                     'ID' => 128,
                     'Hall' => {
                           'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903',
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsAmount' => 769,
                           'CityID' => 46,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Parking' => 3,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'Gangways' => 3,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => 'היכל התרבות מונגש לבעלי מוגבלויות. בהיכל התרבות יש: אזניות לבעלי לקויות שמיעה, שרותי נכים בלובי הכניסה.',
                                'Address' => 'נשיאי ישראל',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'пр. Насией Исраэль',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 629,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ID' => 128,
                           'Image2Height' => 629,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Distance' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => '32.914962',
                           'Lift' => 1,
                           'Longitude' => '35.302903',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers='
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 46,
             'Name' => 'כרמיאל'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'היכל התרבות לוֹד',
                     'ID' => 218,
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05D9%u05E8%u05D5%u05E0%u05D9%20%u05DC%u05D5%u05D3%26psik%3B%20%u05DC%u05D5%u05D3%5Dxx139402x1150057%2C&UserEarthX=139232&UserEarthY=1150074&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Longitude' => '34.886925',
                           'Latitude' => '31.943113',
                           'Lift' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Distance' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Image2Height' => 791,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ID' => 218,
                           'ImageHeight' => 791,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Каплан, 2, угол ул. Гистадрут',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Лод',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות לוֹד'
                               },
                           'Gangways' => 3,
                           'Pit' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 19,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsAmount' => 514,
                           'GoogleMapAddress' => '31.943113, 34.886925',
                           'Mazgan' => 2
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 19,
             'Name' => 'לוד'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1660,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' עמק דותן 49',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => '35.014734',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '31.899119',
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'CityID' => 20,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734',
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'ID' => 1660,
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות'
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'מנחם עינן מודיעין',
                     'Hall' => {
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.900395, 35.008183',
                           'SeatsAmount' => 346,
                           'CityID' => 20,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 4,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Stairs' => 0,
                           'RowsAmount' => 15,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Longitude' => '35.008183',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05E0%u05D9%u05D5%u05DF%20%u05DE%u05D5%u05D3%u05D9%u05E2%u05D9%u05DF%26psik%3B%20%u05DE%u05D5%u05D3%u05D9%u05E2%u05D9%u05DF%5Dxx150916x1145231%2C&UserEarthX=150920&UserEarthY=1145137&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '31.900395',
                           'ID' => 449,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Image2Height' => 523,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Distance' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות עיליונים בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו. החניה בחינם רק לשעתיים קרובות.',
                                'Address' => 'קניון עזריאלי - מודיעין רח' לב העיר 2, קומה 1 ליד בתי קולנוע',
                                'Name' => 'מנחם עינן מודיעין'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами. Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места. Стоянка бесплатна первые два часа.',
                                'Address' => 'ул. Лев а-Ир, 2, Каньон Азриэли-Модиин, первый этаж, рядом с кинотеатром',
                                'Name' => 'Менахем Эйнан Модиин'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 523
                          },
                     'ID' => 449
                    }
                   ],
             'ID' => 20,
             'Name' => 'מודיעין'
            },
            {
             'Name' => 'מועצה מקומית אורנית',
             'ID' => 202,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 384,
                           'GoogleMapAddress' => '32.122942, 34.995384',
                           'Mazgan' => 2,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Parking' => 3,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'CityID' => 202,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'מבוא אורנית'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехал а-Тарбут Тарбута Оранит',
                                'Address' => 'Маво Оранит',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'RightToLeft' => 1,
                           'ID' => 1425,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '32.122942',
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => '34.995384',
                           'MapaLink' => ''
                          },
                     'ID' => 1425
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'מושבה מזכרת בתיה',
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס מזכרת בתיה',
                     'Hall' => {
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'שדרות אליהו 10, מזכרת בתיה, ישראל',
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsAmount' => 386,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 149,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Stairs' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Longitude' => '34.8423557',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0028x%u05DE%u05D6%u05DB%u05E8%u05EA%20%u05D1%u05EA%u05D9%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D0%u05DC%u05D9%u05D4%u05D5x10%2C&UserEarthX=135188&UserEarthY=1140257&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '31.8546863',
                           'Image2Width' => 600,
                           'ID' => 805,
                           'Image2Height' => 558,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'שד' אליהו ,10',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס מזכרת בתיה',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'пр. Элиягу,10',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Мазкерет Батия',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 558,
                           'SeatsOnMap' => 1
                          },
                     'ID' => 805
                    }
                   ],
             'ID' => 149
            },
            {
             'ID' => 49,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא'
                               },
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'ID' => 713,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => '33.008987',
                           'Lift' => 2,
                           'Longitude' => '35.26658',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C+%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%90,+%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%90&hl=iw&ie=UTF8&ll=33.022266,35.270877&spn=0.013943,0.01826&sll=33.019837,35.274439&sspn=0.013944,0.01826&oq=%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C+%D7%94%D7%AA%D7%A8&hq=%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C+%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA&hnear=%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%90,+%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%90&t=m&z=16',
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא, מעלות תרשיחא',
                           'SeatsAmount' => 490,
                           'CityID' => 49,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 0,
                           'RowsAmount' => 19,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 0
                          },
                     'ID' => 713,
                     'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא',
                     'ShowsQty' => 2
                    }
                   ],
             'Name' => 'מעלות'
            },
            {
             'Name' => 'נהריה',
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 91,
                     'Hall' => {
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347',
                           'SeatsAmount' => 585,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 50,
                           'Stairs' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Parking' => 3,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Longitude' => '35.100347',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '33.01026',
                           'Image2Width' => 600,
                           'ID' => 91,
                           'Image2Height' => 712,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'Gangways' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'דרך העצמאות 7',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות נהריה'
                               },
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 712,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1
                          },
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'היכל התרבות נהריה'
                    }
                   ],
             'ID' => 50
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 333,
                     'Hall' => {
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034',
                           'SeatsAmount' => 650,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 51,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'RowsAmount' => 19,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Image2Height' => 442,
                           'ID' => 333,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.',
                                'Address' => 'דרך החטיבות 4'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'дерех а-Хативот, 4',
                                'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.',
                                'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 442,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Longitude' => '35.313034',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '32.69951'
                          },
                     'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית',
                     'ShowsQty' => 1
                    }
                   ],
             'ID' => 51,
             'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)'
            },
            {
             'ID' => 21,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'Pit' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 21,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Parking' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'RowsAmount' => 29,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215',
                           'SeatsAmount' => 748,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '31.930777',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Longitude' => '34.796215',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе (дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами).
Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.',
                                'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageHeight' => 479,
                           'Gangways' => 4,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי.
למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל',
                                'Address' => 'רח' השיריון 1'
                               },
                           'Distance' => 2,
                           'ID' => 177,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Image2Height' => 479,
                           'RightToLeft' => 1
                          },
                     'ID' => 177,
                     'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה',
                     'ShowsQty' => 2
                    },
                    {
                     'ID' => 1469,
                     'Hall' => {
                           'Lift' => 1,
                           'Latitude' => '31.92931',
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => '34.813248',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона',
                                'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 1,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1469,
                           'Image2Width' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 16,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 21,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsAmount' => 381,
                           'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248',
                           'Mazgan' => 2
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה'
                    }
                   ],
             'Name' => 'נס ציונה'
            },
            {
             'Name' => 'נתניה',
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה',
                     'ShowsQty' => 3,
                     'ID' => 1345,
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => '',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => '34.845944',
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '32.278535',
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'ID' => 1345,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Бени Бирман 6'
                               },
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'בני ברמן 6',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RowsAmount' => 13,
                           'Parking' => 3,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 22,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsAmount' => 373,
                           'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944',
                           'Mazgan' => 2
                          }
                    },
                    {
                     'Name' => 'אשכול הפיס נתניה',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 119,
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 22,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 9,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'שדרות גולדה מאיר, 901, נתניה',
                           'SeatsAmount' => 201,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '32.2778662',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => '34.8534437',
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'пр. Гольда Меир, 901'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 901',
                                'Name' => 'אשכול הפיס נתניה',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 119,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RightToLeft' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה',
                     'ShowsQty' => 7,
                     'ID' => 1687,
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'CityID' => 22,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', נתניה',
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Distance' => 0,
                           'ID' => 1687,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RightToLeft' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'סינמה סיטי נתניה - אולם 1',
                     'ID' => 1458,
                     'Hall' => {
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Latitude' => '32.291282',
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Longitude' => '34.862154',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' המחקר 3',
                                'Name' => 'סינמה סיטי נתניה - אולם 1'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Синема-Сити Нетания — Зал 1',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Мехкар, 3'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 1458,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'SeatsAmount' => 329,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.291282, 34.862154',
                           'Parking' => 3,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'RowsAmount' => 16,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 22
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 22
            },
            {
             'ID' => 54,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 2,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 457,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула',
                                'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Gangways' => 3,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות עפולה',
                                'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009',
                           'Longitude' => '35.288414',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '32.613534',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 54,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 24,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414',
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsAmount' => 643,
                           'Pit' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 4
                          },
                     'ID' => 457,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'היכל התרבות עפולה'
                    }
                   ],
             'Name' => 'עפולה'
            },
            {
             'Name' => 'פתח תקווה',
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה',
                     'Hall' => {
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 1791,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'CityID' => 8,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה',
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0
                          },
                     'ID' => 1791
                    },
                    {
                     'Name' => 'שרת פתח תקווה',
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Hall' => {
                           'Ramp' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287',
                           'SeatsAmount' => 364,
                           'CityID' => 8,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Incline' => 1,
                           'Stairs' => 2,
                           'Parking' => 4,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'RowsAmount' => 20,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Longitude' => '34.888287',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => '32.087587',
                           'Lift' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ID' => 79,
                           'Image2Height' => 714,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'Gangways' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)',
                                'Name' => 'שרת פתח תקווה'
                               },
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Шарет Петах-Тиква',
                                'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 714,
                           'SeatsOnMap' => 1
                          },
                     'ID' => 79
                    },
                    {
                     'Name' => 'תיאטרון הבית גולדה פתח תקוה',
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 1749,
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'CityID' => 8,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'RowsAmount' => 14,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104',
                           'SeatsAmount' => 400,
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => '34.877104',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'Latitude' => '32.103528',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Distance' => 0,
                           'ID' => 1749,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Театр а-Байт Гольда	Петах-Тиква',
                                'Info' => 'Есть бесплатная стоянка на примыкающих улицах.',
                                'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Gangways' => 1,
                           'He' => {
                                'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה',
                                'Info' => 'קיימת חנייה חינם ברחובות הסמוכים.',
                                'Name' => 'תיאטרון הבית גולדה פתח תקוה',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 8
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר',
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Hall' => {
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'MainHallID' => undef,
                           'SeatsAmount' => 664,
                           'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411',
                           'Mazgan' => 2,
                           'RowsAmount' => 20,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 3,
                           'Stairs' => 2,
                           'CityID' => 66,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Longitude' => '34.801411',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Latitude' => '31.867439',
                           'Lift' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Image2Height' => 542,
                           'ID' => 175,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Distance' => 2,
                           'He' => {
                                'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר',
                                'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 3,
                           'ImageHeight' => 542,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер',
                                'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер',
                                'Guide' => ''
                               }
                          },
                     'ID' => 175
                    }
                   ],
             'ID' => 66,
             'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר'
            },
            {
             'Name' => 'קיבוץ יגור',
             'ID' => 72,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'יד למגינים יגור',
                     'ID' => 203,
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '35.0738814',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => '32.7428777',
                           'Lift' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 203,
                           'Image2Width' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'Gangways' => 4,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'יד למגינים יגור',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.',
                                'Address' => 'קיבוץ יגור',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами. Запрещается мешать другим зрителям попытками пройти на свои места.',
                                'Address' => 'Киббуц Ягур'
                               },
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'GoogleMapAddress' => 'בית תרבות יד למגינים, יגור, ישראל',
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsAmount' => 1016,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 72,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 19,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 1,
                           'Parking' => 3,
                           'ImageWidth' => 0
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'קיבוץ כברי',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 160,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 16,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '33.021315, 35.147226',
                           'SeatsAmount' => 566,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'Image2Height' => 400,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ID' => 873,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'под Наарией, рядом с перекрестком Кабри',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Концертный зал Мата-Ашер Кабри',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 400,
                           'Gangways' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'אולם מופעים מטה אשר, כברי',
                                'Address' => 'ליד נהריה, סמוך לצומת כברי',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05D1%u05E8%u05D9%5Dxx164161x1269591%2C&UserEarthX=164091&UserEarthY=1269545&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Longitude' => '35.147226',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '33.021315',
                           'Cafeteria' => 0
                          },
                     'ID' => 873,
                     'Name' => 'אולם מופעים מטה אשר, כברי',
                     'ShowsQty' => 1
                    }
                   ],
             'ID' => 160
            },
            {
             'Name' => 'קיבוץ צרעה',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '31.7623897',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0567x%u05E6%u05E8%u05E2%u05D4xx%2C&UserEarthX=147200&UserEarthY=1130027&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Longitude' => '34.9676346',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'вблизи города Бейт-Шемеш',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Концертный зал Цора',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageHeight' => 447,
                           'Gangways' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'אולם המופעים צרעה',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'הנמצא בקרבת העיר בית שמש',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ID' => 513,
                           'Image2Height' => 447,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 111,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'RowsAmount' => 16,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'Heihal HaTarbut, Tsor'a, ישראל',
                           'SeatsAmount' => 644
                          },
                     'ID' => 513,
                     'Name' => 'אולם המופעים צרעה',
                     'ShowsQty' => 1
                    }
                   ],
             'ID' => 111
            },
            {
             'Name' => 'קיסריה',
             'ID' => 57,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'GoogleMapAddress' => '32.495928, 34.891042',
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsAmount' => 3862,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 57,
                           'RowsAmount' => 40,
                           'Parking' => 3,
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'ID' => 921,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'Gangways' => 7,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'אמפיתיאטרון קיסריה',
                                'Address' => 'קיסריה קרוב לכניסה לקיבוץ שדות ים',
                                'Info' => 'אמפיתיאטרון קיסריה שנבנה בתקופת הורדוס אחת העתיקות בישראל, מקומות ישיבה הם על מדרגות אבן ויש להצדייד בכרית (או לקנות אותן במקום) ובגד חם במקרה של רוח הים. גם כן, יש לקחת פרק זמן גדול להגעה כדי להימנע מהפקקים.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Амфитеатр Кейсария',
                                'Address' => 'у въезда в киббуц Сдот ям',
                                'Info' => 'Один из древнейших амфитеатров эпохи царя Ирода с каменными ступенями вместо сидений, рекомендуется взять с собой небольшие подушки (или купить на месте на территории амфитеатра), а также теплые вещи на случай ветра со стороны моря. Просьба выезжать задолго до начала концерта, чтобы не попасть в пробку.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Longitude' => '34.891042',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx140054x1211490%2C&UserEarthX=141226&UserEarthY=1210628&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => '32.495928',
                           'Lift' => 1
                          },
                     'ID' => 921,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'אמפיתיאטרון קיסריה'
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'קרית אונו',
             'ID' => 69,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1546,
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 1,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 69,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsAmount' => 45,
                           'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965',
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => '34.862965',
                           'Latitude' => '32.054894',
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1546,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' שלומו המלך 38'
                               },
                           'Gangways' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו'
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'קרית גת',
             'ID' => 39,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 708,
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479',
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 39,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' הארז 51',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות קרית גת'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Эрез, 51',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат'
                               },
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 655,
                           'Distance' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Latitude' => '31.609598',
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => '34.775479',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers='
                          },
                     'ID' => 655,
                     'Name' => 'היכל התרבות קרית גת',
                     'ShowsQty' => 2
                    }
                   ]
            },
            {
             'ID' => 81,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 380,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.711293, 35.126087',
                           'RowsAmount' => 17,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'Stairs' => 0,
                           'CityID' => 81,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 281,
                           'Distance' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' חנה סנש 27, מרכז מסחרי זייד',
                                'Name' => 'מתנ''ס - אולם זוהר קרית טבעון',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Матнас — Зал Зоар Кирьят-Тивон',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Хана Сенеш 27, Торговый центр Зейд',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Longitude' => '35.126087',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2300x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D8%u05D1%u05E2%u05D5%u05DFx%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05E1%u05E0%u05E9x%2C&UserEarthX=162349&UserEarthY=1235147&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Latitude' => '32.711293',
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0
                          },
                     'ID' => 281,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'מתנ''ס - אולם זוהר קרית טבעון'
                    }
                   ],
             'Name' => 'קרית טבעון'
            },
            {
             'ID' => 59,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'RowsAmount' => 9,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 59,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsAmount' => 196,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536',
                           'Pit' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Image2Height' => 403,
                           'ID' => 849,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageHeight' => 403,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Эшколь а-Пайс 	Кирьят-Моцкин',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Дакар 11'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' דקר 11',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Longitude' => '35.083536',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '32.841732',
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0
                          },
                     'ID' => 849
                    },
                    {
                     'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין',
                     'ShowsQty' => 4,
                     'ID' => 1683,
                     'Hall' => {
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין',
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'CityID' => 59,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 1683,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין',
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0
                          }
                    }
                   ],
             'Name' => 'קרית מוצקין'
            },
            {
             'Name' => 'ראשון לציון',
             'ID' => 4,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'GoogleMapAddress' => '31.962628, 34.800288',
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsAmount' => 150,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 4,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 4,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 1461,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'ברונו בר ראשון לציון',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' ז'בוטינסקי 16',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Бруно-Бар Ришон ле-Цион',
                                'Address' => 'ул. Жаботински 16',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => '34.800288',
                           'MapaLink' => '',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '31.962628'
                          },
                     'ID' => 1461,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'ברונו בר ראשון לציון'
                    },
                    {
                     'ID' => 1700,
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'CityID' => 4,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון',
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'ID' => 1700,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион'
                               },
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 0
                          },
                     'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון',
                     'ShowsQty' => 6
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'חניון ערים תאומות ראשון לציון',
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 864,
                           'Image2Width' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'рядом с парком Хай-Кейф',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Стоянка Арим теумот Ришон ле-Цион'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'חניון ערים תאומות ראשון לציון',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'סמוך לחי כיף'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D7%u05E0%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%5Dxx129868x1153745%2C&UserEarthX=129927&UserEarthY=1153682&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => '34.789022',
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '31.975585',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CityID' => 4,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'חי כיף, ראשון לציון',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0
                          },
                     'ID' => 864
                    },
                    {
                     'Name' => 'יודלה בר ראשון לציון',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Hall' => {
                           'Parking' => 3,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 4,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsAmount' => 115,
                           'GoogleMapAddress' => '31.995240, 34.766893',
                           'Mazgan' => 2,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Юдела-Бар Ришон ле-Цион',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Лишански, 27'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'יודלה בר ראשון לציון',
                                'Address' => 'רח' לישנסקי 27',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'ID' => 1442,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => '31.99524',
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => '34.766893',
                           'PlanInFlash' => 0
                          },
                     'ID' => 1442
                    },
                    {
                     'ID' => 68,
                     'Hall' => {
                           'ImageHeight' => 598,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион',
                                'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Distance' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Image2Height' => 598,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ID' => 68,
                           'Lift' => 1,
                           'Latitude' => '31.9638888',
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Longitude' => '34.7996228',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Stairs' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'RowsAmount' => 16,
                           'CityID' => 4,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsAmount' => 368,
                           'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 60, ראשון לציון',
                           'Mazgan' => 2,
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 1,
                           'Ramp' => 2
                          },
                     'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון',
                     'ShowsQty' => 3
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'CityID' => 4,
                           'Active' => 1,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון',
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 1702,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון'
                               },
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Cafeteria' => 0
                          },
                     'ID' => 1702,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון'
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 724,
                     'Hall' => {
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 403,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Хана Аврах, 25, рядом со школой Кацир',
                                'Name' => 'Эшколь а-Пайс Реховот'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'אשכול הפיס רחובות',
                                'Address' => 'רח' חנה אברך 25, ליד ביה"ס קציר',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'ID' => 724,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Latitude' => '31.891761',
                           'Lift' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05E8%u05D7%u05D5%u05D1%u05D5%u05EA%5Dxx131092x1144396%2C&UserEarthX=131011&UserEarthY=1144389&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Longitude' => '34.798873',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Parking' => 2,
                           'RowsAmount' => 9,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 25,
                           'SeatsAmount' => 217,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '31.891761, 34.798873',
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 1
                          },
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'אשכול הפיס רחובות'
                    },
                    {
                     'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות',
                     'ShowsQty' => 4,
                     'Hall' => {
                           'CityID' => 25,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', רחובות',
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'ID' => 1696,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0
                          },
                     'ID' => 1696
                    },
                    {
                     'Name' => 'מופ''ת רחובות',
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Hall' => {
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Мофет Реховот',
                                'Address' => 'ул. Левин Эпштейн, 22',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'לוין אפשטיין 22',
                                'Name' => 'מופ''ת רחובות'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 723,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'Latitude' => '31.897388',
                           'Cafeteria' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05DC%u05D5%u05D9%u05DF%20%u05D0%u05E4%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05DF%2022%20%u05E8%u05D7%u05D5%u05D1%u05D5%u05EAxx132028x1145001%2C&UserEarthX=132028&UserEarthY=1145001&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => '34.808753',
                           'CityID' => 25,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'RowsAmount' => 16,
                           'Parking' => 1,
                           'Incline' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '31.897388, 34.808753',
                           'SeatsAmount' => 259,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 2
                          },
                     'ID' => 723
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות',
                     'Hall' => {
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', רחובות',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 25,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 1698,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageHeight' => 0
                          },
                     'ID' => 1698
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'קונסרבטוריון עירוני רחובות',
                     'ID' => 1697,
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'CityID' => 25,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', רחובות',
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1697,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Городская Консерватория Реховота',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'קונסרבטוריון עירוני רחובות',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 0
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 25,
             'Name' => 'רחובות'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 27,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Stairs' => 2,
                           'Parking' => 4,
                           'Incline' => 2,
                           'RowsAmount' => 16,
                           'GoogleMapAddress' => 'היצירה 3, רמת גן, ישראל',
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsAmount' => 550,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'Pit' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.',
                                'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 536,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' היצירה 3',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.',
                                'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן'
                               },
                           'Distance' => 2,
                           'Image2Height' => 536,
                           'ID' => 186,
                           'Image2Width' => 600,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'Latitude' => '32.0847148',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17',
                           'Longitude' => '34.8032678',
                           'PlanInFlash' => 1
                          },
                     'ID' => 186,
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן'
                    }
                   ],
             'ID' => 27,
             'Name' => 'רמת גן'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.146741, 34.841342',
                           'SeatsAmount' => 346,
                           'CityID' => 28,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Stairs' => 2,
                           'RowsAmount' => 11,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 3,
                           'Image2Height' => 450,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ID' => 246,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'Gangways' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' המחתרת 3 פינת ההגנה',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות יד לבנים רמת השרון',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд ле-Баним Рамат а-Шарон',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Махтерет 3, угол ул. а-Агана',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageHeight' => 450,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Longitude' => '34.841342',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E1%u05E4%u05E8%u05D9%u05D9%u05D4%20%u05E2%u05D9%u05E8%u05D5%u05E0%u05D9%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05EA%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DF%5Dxx135174x1172641%2C&UserEarthX=134874&UserEarthY=1172658&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => '32.146741',
                           'Lift' => 2
                          },
                     'ID' => 246,
                     'Name' => 'היכל התרבות יד לבנים רמת השרון',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'ID' => 1099,
                     'Hall' => {
                           'GoogleMapAddress' => 'המחתרת 3, רמת השרון, ישראל',
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 28,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מועדון המחתרת רמת השרון',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' המחתרת 3, בית יד לבנים',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Клуб а-Махтерет Рамат а-Шарон',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Махтерет 3, Бейт Яд ле-Баним',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 1099,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '32.1470595',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => '34.8411907',
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%AA%D7%A8%D7%AA+3,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.136051,34.830996&sspn=0.131697,0.264187&oq=%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%AA%D7%A8%D7%AA+3+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F&hnear=%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%AA%D7%A8%D7%AA+3,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F&t=m&z=17'
                          },
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'מועדון המחתרת רמת השרון'
                    },
                    {
                     'ID' => 1692,
                     'Hall' => {
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 28,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון',
                           'Mazgan' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'ID' => 1692,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон',
                                'Address' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון'
                    }
                   ],
             'ID' => 28,
             'Name' => 'רמת השרון'
            },
            {
             'Name' => 'רעננה',
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה',
                     'Hall' => {
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 180,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'Gangways' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' אחוזה 147',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана',
                                'Address' => 'ул. Ахуза, 147',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'Latitude' => undef,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה',
                           'SeatsAmount' => 310,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 29,
                           'RowsAmount' => 13,
                           'Stairs' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 1
                          },
                     'ID' => 180
                    }
                   ],
             'ID' => 29
            },
            {
             'ID' => 1,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Latitude' => '32.1269413',
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Longitude' => '34.8039627',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D7%u05D9%u05D0%u05DC%20%u05D3%u05D1%20%u05D3%u05E8%u05D6%u05E0%u05E8x2%2C&UserEarthX=131821&UserEarthY=1170489&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג'',
                                'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 405,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Дразнер, 2 «алеф», Рамат Авив Гимель',
                                'Name' => 'Аудиториум Розин Тель-Авив',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ID' => 264,
                           'Image2Height' => 405,
                           'Distance' => 2,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'SeatsAmount' => 364,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רוזין, תל אביב יפו, ישראל',
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'RowsAmount' => 12,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Active' => 1
                          },
                     'ID' => 264
                    },
                    {
                     'ID' => 51,
                     'Hall' => {
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 3,
                           'Mazgan' => 1,
                           'GoogleMapAddress' => 'Azrieli Center, תל אביב יפו, ישראל',
                           'SeatsAmount' => 404,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'RowsAmount' => 13,
                           'Parking' => 4,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Longitude' => '34.7920806',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E2%u05D6%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%u05D9%20%u05D4%u05E9%u05DC%u05D5%u05DD%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx130469x1164589%2C&UserEarthX=130339&UserEarthY=1164558&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'Latitude' => '32.0743222',
                           'ID' => 51,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Image2Height' => 495,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'Gangways' => 2,
                           'He' => {
                                'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב',
                                'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив',
                                'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ImageHeight' => 495,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1
                          },
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב'
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'בית פרנקפורט תל אביב-יפו - אודיטוריום',
                     'ID' => 443,
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Name' => 'בית פרנקפורט תל אביב-יפו - אודיטוריום',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' קיציס 23, הדר יוסף',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 538,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Бейт Франкфурт Тель-Авив-Яффо — Аудиториум',
                                'Address' => 'ул. Кицис, 23',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Image2Height' => 538,
                           'ID' => 443,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Distance' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '32.1079419',
                           'Shelter' => 0,
                           'Longitude' => '34.8219616',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E7%u05D9%u05E6%u05D9%u05E1x23%2C&UserEarthX=133295&UserEarthY=1168348&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=',
                           'SeatsAmount' => 300,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'קיציס 23, תל אביב יפו, ישראל',
                           'RowsAmount' => 13,
                           'Incline' => 1,
                           'Stairs' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Parking' => 2,
                           'CityID' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 1
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 13,
                     'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב',
                     'ID' => 1706,
                     'Hall' => {
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 1706,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 1012,
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'SeatsAmount' => 1000,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'נמל תל אביב 35, תל אביב יפו, ישראל',
                           'Parking' => 4,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Latitude' => '32.0982903',
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => '34.7741243',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05DE%u05DC%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%5Dxx128880x1167320%2C&UserEarthX=129439&UserEarthY=1167459&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'האנגר 11 - בועז שרבי',
                                'Address' => 'נמל תל אביב',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Ангар 11 — Боаз Шараби',
                                'Address' => 'северный морской порт',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'ID' => 1012,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Distance' => 0
                          },
                     'Name' => 'האנגר 11 - בועז שרבי',
                     'ShowsQty' => 0
                    },
                    {
                     'ID' => 574,
                     'Hall' => {
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Ангар 11 — Танцевальный партер',
                                'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'האנגר 11 - מופע עמידה',
                                'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 574,
                           'Latitude' => '32.0982903',
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => '34.7741243',
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Active' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'נמל תל אביב 35, תל אביב יפו, ישראל',
                           'Mazgan' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'האנגר 11 - מופע עמידה'
                    },
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות תל אביב',
                     'ShowsQty' => 5,
                     'Hall' => {
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות תל אביב',
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 1705,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0
                          },
                     'ID' => 1705
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 11,
                     'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב',
                     'Hall' => {
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'MapaLink' => '',
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב',
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1704,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 1
                          },
                     'ID' => 1704
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב',
                     'ID' => 1742,
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Консерватория Тель-Авив'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ID' => 1742,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Distance' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Name' => 'כנסייה הארמנית, המנזר ניקולאוס הקדוש בנמל יפו',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 579,
                     'Hall' => {
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => '32.0550516',
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => '34.7519855',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'כנסייה הארמנית, המנזר ניקולאוס הקדוש בנמל יפו'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Армянская церковь, монастырь Святого Николая в порту Яффо',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 579,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Stairs' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 1721,
                     'Hall' => {
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Тель-Авивский музей'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ID' => 1721,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0
                          },
                     'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות',
                     'ShowsQty' => 19
                    },
                    {
                     'Name' => 'מועדון DK Dance תל אביב-יפו',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Hall' => {
                           'Latitude' => '32.0674518',
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05DF%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D2%u05D3%u05D5%u05E8x4%2C&UserEarthX=130104&UserEarthY=1163870&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Longitude' => '34.7877122',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Клуб DK Dance Тель-Авив',
                                'Address' => 'ул. Бен Авигдор, 4',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Kasher' => 2,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' בן אביגדור 4',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מועדון DK Dance תל אביב-יפו'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'ID' => 310,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsAmount' => 120,
                           'GoogleMapAddress' => 'בן אביגדור 4, תל אביב-יפו',
                           'Mazgan' => 2
                          },
                     'ID' => 310
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D2%u05DF%20%u05D4%u05D6%u05D5%u05D0%u05D5%u05DC%u05D5%u05D2%u05D9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx128649x1161929%2C&UserEarthX=128549&UserEarthY=1161948&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => '34.7700343',
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '32.0512632',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 300,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Киббуц Галует, 52',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Клуб Барби Тель-Авив-Яффо'
                               },
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מועדון בארבי תל אביב-יפו',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' קיבוץ גלויות 52'
                               },
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'קיבוץ גלויות 52 תל אביב',
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsAmount' => 800
                          },
                     'ID' => 300,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'מועדון בארבי תל אביב-יפו'
                    },
                    {
                     'ID' => 1360,
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 1360,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. а-Ракевет 72',
                                'Info' => '',
                                'Name' => '‎‎Клуб Bascula Тель-Авив-Яффо',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' הרכבת 72',
                                'Name' => 'מועדון בסקולה תל אביב-יפו'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => '34.782787',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '32.059768',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'Stairs' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Incline' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.059768, 34.782787',
                           'SeatsAmount' => 500,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'מועדון בסקולה תל אביב-יפו'
                    },
                    {
                     'ID' => 1797,
                     'Hall' => {
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Клуб Гагарин Тель-Авив',
                                'Address' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ID' => 1797,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'MapaLink' => '',
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0
                          },
                     'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו',
                     'ShowsQty' => 2
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו',
                     'ID' => 598,
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 2,
                           'ID' => 598,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126',
                                'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126'
                               },
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D2%u05D0%u05DC%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DFx126%2C&UserEarthX=130843&UserEarthY=1164641&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => '34.795569',
                           'Shelter' => 0,
                           'Latitude' => '32.074314',
                           'Lift' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Parking' => 4,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569',
                           'SeatsAmount' => 800,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 2
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות',
                     'ID' => 277,
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05DC%u05D1%u05D5%u05E0%u05D8%u05D9%u05DFx7%2C&UserEarthX=128900&UserEarthY=1163245&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Longitude' => '34.7749271',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '32.0617264',
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'ID' => 277,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Клуб Левонтин 7 Тель-Авив — 220 мест',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Левонтин, 7'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' לבונטין 7',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsAmount' => 220,
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'לבונטין 7, תל אביב-יפו'
                          }
                    },
                    {
                     'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 1217,
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => '34.7724113',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Latitude' => '32.0511196',
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 1217,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' שביל המרץ 5',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsAmount' => 120,
                           'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל',
                           'Mazgan' => 2
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב',
                     'Hall' => {
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב',
                                'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 1398,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '32.101798',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => '34.776046',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 4,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046',
                           'SeatsAmount' => 516,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 2
                          },
                     'ID' => 1398
                    },
                    {
                     'ID' => 354,
                     'Hall' => {
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Клуб Шаблюль',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Карлибах, 23',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'קרליבך 23',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מועדון שבלול'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'ID' => 354,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => '32.068313',
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16',
                           'Longitude' => '34.782994',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 4,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsAmount' => 120,
                           'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994',
                           'Mazgan' => 2,
                           'DoorsAmount' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 2
                          },
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'מועדון שבלול'
                    },
                    {
                     'ID' => 1722,
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'ID' => 1722,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0
                          },
                     'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב',
                     'ShowsQty' => 3
                    },
                    {
                     'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב',
                     'ShowsQty' => 23,
                     'ID' => 205,
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'SeatsAmount' => 314,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477',
                           'RowsAmount' => 13,
                           'Parking' => 4,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Stairs' => 2,
                           'CityID' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Lift' => 2,
                           'Latitude' => '32.082174',
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Longitude' => '34.780477',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' אבן גבירול 71'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 539,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71',
                                'Info' => 'На крыше каньона «Ган а-Ир»',
                                'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив'
                               },
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ID' => 205,
                           'Image2Height' => 539,
                           'Distance' => 2
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 468,
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.783002',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8+%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F+6,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.073411,34.782887&spn=0.007591,0.013937&sll=32.069452,34.795273&sspn=0.003796,0.006968&oq=%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8+%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F+6,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8+%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F+6,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&t=m&z=17',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '32.072881',
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 468,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'אליעזר קפלן 6, הכניסה מהחניון ברח' לסקוב 13',
                                'Info' => 'ישנם מספר חניונים בתשלום במרחק הליכה.',
                                'Name' => 'סטודיו קבוצת מחול נעה דר תל אביב-יפו'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => 'Есть несколько платных парковок недалеко от зала.',
                                'Address' => 'ул. Каплан, 6, вход со стороны автостоянки по ул. Ласков 13',
                                'Name' => 'Cтудия Ноа Дар Тель-Авив-Яффо',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'SeatsAmount' => 80,
                           'GoogleMapAddress' => '32.072881, 34.783002',
                           'Mazgan' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 1
                          },
                     'Name' => 'סטודיו קבוצת מחול נעה דר תל אביב-יפו',
                     'ShowsQty' => 0
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Latitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив',
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'קולנוע לב תל אביב',
                                'Address' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1710,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו'
                          },
                     'ID' => 1710,
                     'Name' => 'קולנוע לב תל אביב',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'ID' => 1561,
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Ramp' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'SeatsAmount' => 60,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.070789, 34.768428',
                           'Parking' => 4,
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 1,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Latitude' => '32.070789',
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => '34.768428',
                           'MapaLink' => '',
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'קליפה 37 תל אביב-יפו',
                                'Address' => 'רח' הרב קוק 37',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Клипа 37 Тель-Авив',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Рав Кук, 37'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'ID' => 1561,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Distance' => 0
                          },
                     'Name' => 'קליפה 37 תל אביב-יפו',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'ID' => 1610,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив',
                                'Address' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 0
                          },
                     'ID' => 1610,
                     'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב',
                     'ShowsQty' => 9
                    },
                    {
                     'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב',
                     'ShowsQty' => 7,
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'RowsAmount' => 8,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsAmount' => 100,
                           'GoogleMapAddress' => '32.101155, 34.807412',
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17',
                           'Longitude' => '34.807412',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Latitude' => '32.101155',
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 414,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע',
                                'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב'
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 0
                          },
                     'ID' => 414
                    },
                    {
                     'ID' => 1609,
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731',
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => '34.784731',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '32.076754',
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'ID' => 1609,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив',
                                'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19'
                               },
                           'Gangways' => 0
                          },
                     'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב',
                     'ShowsQty' => 0
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב',
                     'ID' => 535,
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 330,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356',
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Stairs' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Incline' => 2,
                           'CityID' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב',
                                'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageHeight' => 671,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана',
                                'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив'
                               },
                           'RightToLeft' => 0,
                           'ID' => 535,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Image2Height' => 671,
                           'Distance' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Latitude' => '32.052992',
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Longitude' => '34.750356',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers='
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 1720,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Театрон Цавта Тель-Авив',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב',
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0
                          },
                     'ID' => 1720,
                     'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב',
                     'ShowsQty' => 2
                    },
                    {
                     'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 389,
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsAmount' => 100,
                           'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו',
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Longitude' => '34.7817983',
                           'Lift' => 0,
                           'Latitude' => '32.0749745',
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 389,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' אבן גבירול 30',
                                'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2'
                               },
                           'Gangways' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'תיאטרון תל אביב',
                     'ID' => 5,
                     'Hall' => {
                           'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון תל אביב',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 670,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Вайцман, 60',
                                'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия. Опоздавшие в зал не допускаются до антракта (если он есть).',
                                'Name' => 'Театрон Тель-Авив',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' ויצמן 60',
                                'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע. אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.',
                                'Name' => 'תיאטרון תל אביב',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 3,
                           'Distance' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'ID' => 5,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Image2Height' => 670,
                           'Latitude' => '32.090399',
                           'Lift' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Longitude' => '34.79083',
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'Parking' => 4,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'RowsAmount' => 25,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsAmount' => 896,
                           'Mazgan' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830',
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 1,
                           'Ramp' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 1719,
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => '',
                           'Longitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'ID' => 1719,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Mazgan' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב'
                    }
                   ],
             'Name' => 'תל אביב-יפו'
            }
           ]
    };

אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

אור עקיבא
היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

כל האירועים באולם

איירפורט סיטי
היכל התרבות איירפורט סיטי

רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

כל האירועים באולם תיאור האולם

אילת
תיאטראות אילת

שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

כל האירועים באולם תיאור האולם

אריאל
אשכול הפיס אריאל

רח' דרך אפרתה 28, אריאל

כל האירועים באולם תיאור האולם

אשדוד
בית יד לבנים אשדוד

רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

דרך ארץ 1, אשדוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

מתנ''ס דיונה אשדוד

רח' קק"ל 90, אשדוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

רסטובר VOX אשדוד

רח' מפקורה 8, חוף חקשתות, כניסה מטיילת, אשדוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

אשקלון
היכל התרבות אשקלון

רח' הנשיא 82, אשקלון

כל האירועים באולם תיאור האולם

מתנ''ס וולדנברג אשקלון

כל האירועים באולם

באר שבע
בר Seven באר שבע

רח' ההסתדרות 92, באר שבע

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל התרבות של ההסתדרות באר שבע

שד' יצחק רגר 34, באר שבע

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז צעירים באר שבע

הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

כל האירועים באולם תיאור האולם

משכן אמנויות הבמה באר שבע

כל האירועים באולם

בת ים
אולם ארועים לבונה בת ים - שיין

שד' העצמאות 67, בת ים

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל התרבות בת ים

רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז פיס למדעים ואמנויות בת ים

רח' דקל, 5, בת ים

כל האירועים באולם תיאור האולם

סטודיו התיאטרון של שאול טיקטינר בת ים

רח' ירושלים 40 א, בת ים

כל האירועים באולם תיאור האולם

גבעתיים
קפה וניס גבעתיים

רח' עמישב 45, גבעתיים

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון גבעתיים

כל האירועים באולם

גני תקווה
מרכז הבמה גני תקווה

כל האירועים באולם

הרצליה
היכל אמנויות הבמה הרצליה

כל האירועים באולם

היכל בעיר הרצליה

רח' בן גוריון 5, הרצליה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון זאפה הרצליה

רח' מדינת היהודים 85, בניין ביזנס פארק, בהרצליה פיתוח, הרצליה

כל האירועים באולם תיאור האולם

זכרון יעקב
מוזיאון העלייה הראשונה זכרון יעקוב

רח' הנדיב 2, זכרון יעקב

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

כל האירועים באולם

חדרה
היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

רח' רמב"ם 39, חדרה

כל האירועים באולם תיאור האולם

פארק נחל חדרה

פארק נחל חדרה, חדרה

כל האירועים באולם תיאור האולם

חולון
מרכז שטיינברג חולון

גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון חולון

כל האירועים באולם

חיפה
בית אבא חושי חיפה

רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

בית נגלר חיפה

שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל

שד' הנשיא 89, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז הקונגרסים חיפה

קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

סינמטק חיפה

שד' הנשיא 142, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

קרקס מדראנו

חוצות המפרץ, צומת וולקן, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון הצפון חיפה

רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון חיפה

כל האירועים באולם

יבנה
היכל התרבות יבנה

שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

כל האירועים באולם תיאור האולם

ירושלים
בית שמואל ירושלים - תיאטרון הירש

רח' אליהו שמאע 6, ירושלים

כל האירועים באולם תיאור האולם

בנייני האומה ירושלים

כל האירועים באולם

בר בסרביה ירושלים

בן יהודה 34, ירושלים

כל האירועים באולם תיאור האולם

המרכז למוסיקה ירושלים

שכ' משכנות שאננים, ירושלים

כל האירועים באולם תיאור האולם

לב סמדר ירושלים

רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

כל האירועים באולם תיאור האולם

משכנות שאננים ירושלים - מרכז תרבות וכנסים בינלאומי

רח' הצייר יעקב שטיינהרדט 1, ירושלים

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

כל האירועים באולם

כינרת
בית גבריאל כנרת

עמק הירדן, דרום הכנרת כ-300 מטר מזרחית לצומת צמח על כביש 92, כינרת

כל האירועים באולם תיאור האולם

כפר סבא
היכל התרבות כפר סבא

כל האירועים באולם

כרמיאל
אשכול הפיס כרמיאל

רח' מעלה אורט 15, כרמיאל

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

נשיאי ישראל, כרמיאל

כל האירועים באולם תיאור האולם

לוד
היכל התרבות לוֹד

רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות, לוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

מודיעין
היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

כל האירועים באולם

מועצה מקומית אורנית
היכל התרבות תרבותא אורנית

מבוא אורנית, מועצה מקומית אורנית

כל האירועים באולם תיאור האולם

מושבה מזכרת בתיה
היכל התרבות מתנ''ס מזכרת בתיה

שד' אליהו ,10, מושבה מזכרת בתיה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מעלות
היכל התרבות מעלות תרשיחא

קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

כל האירועים באולם תיאור האולם

נהריה
היכל התרבות נהריה

דרך העצמאות 7, נהריה

כל האירועים באולם תיאור האולם

נוף הגליל (נצרת עילית)
מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

כל האירועים באולם תיאור האולם

נס ציונה
היכל התרבות נס ציונה

רח' השיריון 1, נס ציונה

כל האירועים באולם תיאור האולם

משכן הפיס נס ציונה

רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

כל האירועים באולם תיאור האולם

נתניה
אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

בני ברמן 6, נתניה

כל האירועים באולם תיאור האולם

אשכול הפיס נתניה

שדרות גולדה מאיר, 901, נתניה

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל התרבות העירוני נתניה

כל האירועים באולם

סינמה סיטי נתניה - אולם 1

רח' המחקר 3, נתניה

כל האירועים באולם תיאור האולם

עפולה
היכל התרבות עפולה

רח' חטיבה תשע 15, עפולה

כל האירועים באולם תיאור האולם

פתח תקווה
היכל התרבות פתח תקווה

כל האירועים באולם

שרת פתח תקווה

העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון הבית גולדה פתח תקוה

אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

כל האירועים באולם תיאור האולם

קיבוץ גבעת ברנר
אולם המופעים גבעת ברנר

קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

כל האירועים באולם תיאור האולם

קיבוץ יגור
יד למגינים יגור

קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

כל האירועים באולם תיאור האולם

קיבוץ כברי
אולם מופעים מטה אשר, כברי

ליד נהריה, סמוך לצומת כברי, קיבוץ כברי

כל האירועים באולם תיאור האולם

קיבוץ צרעה
אולם המופעים צרעה

הנמצא בקרבת העיר בית שמש, קיבוץ צרעה

כל האירועים באולם תיאור האולם

קיסריה
אמפיתיאטרון קיסריה

קיסריה קרוב לכניסה לקיבוץ שדות ים, קיסריה

כל האירועים באולם תיאור האולם

קרית אונו
מרתף אמנותי קרית אונו

רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

כל האירועים באולם תיאור האולם

קרית גת
היכל התרבות קרית גת

רח' הארז 51, קרית גת

כל האירועים באולם תיאור האולם

קרית טבעון
מתנ''ס - אולם זוהר קרית טבעון

רח' חנה סנש 27, מרכז מסחרי זייד, קרית טבעון

כל האירועים באולם תיאור האולם

קרית מוצקין
אשכול הפיס קריית מוצקין

רח' דקר 11, קרית מוצקין

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל התיאטרון קריית מוצקין

כל האירועים באולם

ראשון לציון
ברונו בר ראשון לציון

רח' ז'בוטינסקי 16, ראשון לציון

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

כל האירועים באולם

יודלה בר ראשון לציון

רח' לישנסקי 27, ראשון לציון

כל האירועים באולם תיאור האולם

מופ''ת ראשון לציון

רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון

כל האירועים באולם תיאור האולם

סינמה סיטי ראשון לציון

כל האירועים באולם

רחובות
אשכול הפיס רחובות

רח' חנה אברך 25, ליד ביה"ס קציר, רחובות

כל האירועים באולם תיאור האולם

בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

כל האירועים באולם

מופ''ת רחובות

לוין אפשטיין 22, רחובות

כל האירועים באולם תיאור האולם

מכון ויצמן למדע רחובות

כל האירועים באולם

קונסרבטוריון עירוני רחובות

כל האירועים באולם

רמת גן
תיאטרון היהלום רמת גן

רח' היצירה 3, רמת גן

כל האירועים באולם תיאור האולם

רמת השרון
היכל התרבות יד לבנים רמת השרון

רח' המחתרת 3 פינת ההגנה, רמת השרון

כל האירועים באולם תיאור האולם

סינמה סיטי גלילות רמת השרון

כל האירועים באולם

רעננה
היכל התרבות בית יד לבנים רעננה

כל האירועים באולם

תל אביב-יפו
אודיטוריום רוזין תל אביב

רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג', תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב

פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה), תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

בית פרנקפורט תל אביב-יפו - אודיטוריום

רח' קיציס 23, הדר יוסף, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

בית ציוני אמריקה תל אביב

כל האירועים באולם

האנגר 11 - בועז שרבי

נמל תל אביב, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל התרבות תל אביב

כל האירועים באולם

המשכן לאמנויות הבמה תל אביב

כל האירועים באולם

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב

כל האירועים באולם

כנסייה הארמנית, המנזר ניקולאוס הקדוש בנמל יפו

רציף העלייה השנייה 3, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מוזיאון תל-אביב לאמנות

כל האירועים באולם

מועדון DK Dance תל אביב-יפו

רח' בן אביגדור 4, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון בארבי תל אביב-יפו

רח' קיבוץ גלויות 52, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון בסקולה תל אביב-יפו

רח' הרכבת 72, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון גגרין תל אביב-יפו

כל האירועים באולם

מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו

רח' יגאל אלון, 126, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות

רח' לבונטין 7, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב

רח' שביל המרץ 5, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון רידינג 3 תל אביב

רח' התערוכה 3, צפון הנמל, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון שבלול

קרליבך 23, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז סוזן דלל תל אביב

כל האירועים באולם

מרכז ענב לתרבות תל אביב

רח' אבן גבירול 71, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

סטודיו קבוצת מחול נעה דר תל אביב-יפו

אליעזר קפלן 6, הכניסה מהחניון ברח' לסקוב 13, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

קולנוע לב תל אביב

כל האירועים באולם

קליפה 37 תל אביב-יפו

רח' הרב קוק 37, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון גשר תל אביב

כל האירועים באולם

תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב

שד' רוקח, גני יהושע, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון הקאמרי תל אביב

כל האירועים באולם

תיאטרון נא לגעת תל אביב

רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון צוותא תל אביב

כל האירועים באולם

תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2

רח' אבן גבירול 30, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון תל אביב

רח' ויצמן 60, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון תמונע תל אביב

כל האירועים באולם